Vragen? Bel ons +31 495 - 599 888

Disclaimer
De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Stafa Group zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Stafa Group niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Stafa Group ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Stafa Group worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Privacy statement

Stafa Group respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Stafa Group, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken. Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Stafa Group deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Stafa Group behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nieuwsbrieven

Omdat we nieuwswaarde belangrijk vinden, brengen we u met onze nieuwsbrieven graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze branche. U ontvangt nooit meer dan 10 nieuwsbrieven per jaar. Wilt u in de toekomst geen e-mail van ons meer ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrieven altijd afmelden.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte en door ons bevestigde opdrachten, leveringen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de andere partij wordt uitdrukkelijk afgewezen. Bij het geven van uw inkooporder('s) gaan wij ervan uit dat u instemt met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

© 2020 Stafa Group. Alle rechten voorbehouden

Laden
Laden